Maja Elmgren

universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
maja.elmgren[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 1332
Mobiltelefon:
070-4250987
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
Maja.Elmgren[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 1332
Mobiltelefon:
070-4250987
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent, excellent lärare

Nyckelord: physics education research universitetspedagogik pedagogisk utveckling pedagogiskt ledarskap educational development educational leadership academic teaching ämnespedagogik kemins didaktik chemistry education research fysikens didaktik

Mina kurser

Biografi

Jag är universitetslektor i fysikalisk kemi och pedagogisk utvecklare. Sedan starten 2009 leder jag TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd.

Några av de forsknings- och utvecklingsprojekt jag är involverad i rör ledning av högre utbildning, akademins syn på pedagogisk skicklighet, studenters identitetsskapande, lärande under laborationer samt utveckling av kemiutbildningar genom internationell samverkan. Ett tidigare projekt var författandet av boken Universitetspedagogik. Den används på universitetspedagogiska kurser vid de flesta stora lärosäten i Sverige. År 2014 kom översättningen Academic Teaching.

Excellent lärare, Uppsala universitet, 2013. Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstmedalj i guld 2011, Uppsala universitets pedagogiska pris 2001.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.