Maria Ohlsson

Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
maria.ohlsson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6478
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 1
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: tisdag 10-11

Kort presentation

Jag är universitetslektor och undervisar framför allt på kurser i sociolingvistik. Mina forskningsintressen rör språk och genus, lingvistiska humorteorier samt tal och skrivande i skolan.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09