Marie-Christine Skuncke

professor emeritus i litteraturvetenskap 00 vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Marie-Christine.Skuncke[AT-tecken]littvet.uu.se
Mobiltelefon:
073-6307208
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Kort presentation

Marie-Christine Skuncke, professor i litteraturvetenskap, emerita sedan 1 januari 2016. Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. 1700-talet har också varit centralt i mitt arbete som lärare och handledare på olika nivåer. Jag grundade 1995 Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, som jag ledde under åren 1995-2016.

Läs CV och lista över publikationer i urval.

Akademiska meriter: PhD

Forskning: allmänt

Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. Jag har bland annat arbetat med teater och opera, retorik, fursteuppfostran (boken Gustaf III – Det offentliga barnet 1993), naturalhistoria (Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan, monografi 2014) samt den svenska tryckfrihetsförordningen 1766 (artikel i Sveriges riksdags jubileumspublikation Fritt ord 250 år, 2016).

Boken Gustaf III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (Stockholm: Atlantis, 1993) har under 2021 lagts in i Litteraturbanken, litteraturbanken.se. Den digitala utgåvan är en sökbar faksimil: https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/SkunckeMC/titlar/GustafIII/sida/7/faksimil?om-boken

Pågående forskning

Gustaf III:s och Ludvig XIV:s medaljhistoria: Artikel på franska, "L'Histoire métallique de Gustave III et celle de Louis XIV", under publicering i "Les Médailles de Louis XIV et leur livre", vol. 2, réd. Yvan Loskoutoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, utkommer 2022; artikeln bygger på ett föredrag vid ett symposium i Versailles i maj 2018, se http://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/colloques-et-journees-d-etudes-2018/les-medailles-de-louis-xiv-et-leur-livre.html . Planerad artikel på svenska: "Gustaf III:s medaljhistoria: Minne och materialitet".

"Gustav III, teaterregissör och scenograf: Gustaf Adolph och Ebba Brahe": Artikel till antologi.

"Bellman och teatern": artikel, publiceras 2021 i Bellmansstudier 26.

Till databasen "Les Visiteurs de Versailles" http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/bases-de-donnees-en-ligne/les-visiteurs-de-versailles/les-visiteurs-de-versailles.html : notiser på franska om svenska 1700-talsresenärer till Versailles samt översättningar till franska av deras beskrivningar därifrån (inlagda 2019).

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Grundare 1995 av Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, ett forum för 1700-talsintresserade över ämnes- och generationsgränser, som jag ledde under åren 1995-2016. Över 200 svenska och internationella forskare från en rad discipliner framträdde under dessa år. Sedan 1 januari 2017 leds seminariet av professor Ann Öhrberg, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie-Christine Skuncke
Senast uppdaterad: 2021-03-09