Cecilia Gustavsson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
cecilia.gustavsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3444
Fax:
070-1679205
Besöksadress:
Rum 13161 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i tillämpad kärnfysik och forskar och undervisar vid institutionen för fysik och astronomi. Jag är även studierektor vid insitutionen.

Akademiska meriter: FD. Excellent Teacher

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.