Tomas Mäkinen

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
tomas.makinen[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
tomas.makinen[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1385
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.