Mikael Österberg

1:e forskningsing vid Polacksbacken

E-post:
Mikael.Osterberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250567
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

it-tekniker vid Byggnadsavdelningen, Enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning

Mobiltelefon:
070-4250567
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift

E-post:
Mikael.Osterberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7989
Mobiltelefon:
070-4250567
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.