Sten Hagberg

professor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
sten.hagberg[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 7030
Mobiltelefon:
070-4250484
Fax:
018-471 7029
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Jag är professor i kulturantropologi. Sedan 30 år bedriver jag forskning i Burkina Faso och sedan 10 år i Mali. År 1998 disputerade jag på en avhandling om lokal konfliktlösning mellan boskapsskötare och jordbrukare i Burkina Faso. Numera handlar min forskning mest om politisk kultur, kommunaldemokrati och utveckling samt folklig kamp. Jag är föreståndare för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet. Jag undervisar i afrikastudier och kulturantropologi.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Forskning

Sedan 1988 har bedrivit fältforskning i Burkina Faso och sedan 2008 också i Mali. År 1998 disputerade jag på en avhandling om lokal konfliktlösning mellan boskapsskötare och jordbrukare i Burkina Faso. Min forskning handlar om politisk kultur, kommunaldemokrati och utveckling samt folklig kamp. Jag är föreståndare för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet.

Jag är redaktör för tidskriften kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology, en online publikation som ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Dessutom är jag medlem i redaktionskommittén för tidskrifterna Cahiers d'études africaines och Afrique contemporaire.

Idag sker min undervisning mest på forskarutbildningen, som handledare för doktorander och som forskningsledare. Under perioden 2017-22 leder jag forskningsprogram i Mocambique där fem doktorander i kulturantropologi från Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo kommer att utbildas på Uppsala universitet. Under 2018-20 leder jag programmet ”Burkina Faso seen from below” i samarbete med Institut des Sciences des Sociétés i Ouagadougou, Burkina Faso. Jag är Associate Senior Fellow vid Stockholm International Peace Research Institute sedan 2016.

Jag framträder regelbundet i olika medier, eftersom jag anser att det är så viktigt att nå ut med antropologisk kunskap. Läs mer om mediaframträdanden här

När det gäller grundutbildningen undervisar jag främst på Afrikanistik 30hp och African Studies 15hp

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.