Carl Frängsmyr

redaktör vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för ledningsstöd och samverkan

E-post:
carl.frangsmyr[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679507
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: docent fd

Mina kurser

Biografi

Studentexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1990, fil. kand. 1994, fil. mag 1994, fil. dr 2000 i idé- och lärdomshistoria, docent 2010 i samma ämne, allt vid Uppsala universitet. Ledamot av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Collegium Curiosorum Novum och Michaelisgillet. Hedersledamot vid Norrlands nation. Mottagare av Gustaf III:s pris från Svenska Litteratursällskapet i Finland 2002 och Letterstedtska författarpriset av Kungl. Vetenskapsakademien 2011. Fakultetsopponent på Tero Anttilas avhandling The Power of Antiquity: The Hyperborean Research Tradition in Early Modern Swedish Research on National Antiquity vid universitetet i Uleåborg (Oulun yliopisto) 2015.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.