Ulf Zackariasson

Universitetslektor i religionsfilosofi vid Teologiska institutionen, Etik och religionsfilosofi

E-post:
ulf.zackariasson[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 6301
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: TD

Lektor i religionsfilosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, sedan 2012. Jag disputerade vid samma institution 2002 med avhandlingen Forces by Which We Live: Religion and Religious Experience from the Perspective of a Pragmatic Philosophical Anthropology och antogs 2011 som oavlönad docent vid samma institution. 2005-2009 arbetade jag som försteamanuensis i filosofi vid Universitetet i Agder, Kristiansand. Mina forskningsintressen rör främst amerikansk pragmatism (både klassisk pragmatism och neopragmatism) och de möjligheter den erbjuder för att bearbeta filosofiska problem som aktualiseras av det mänskliga fenomenet religion, t ex frågor om religionens roll i den offentliga sfären, religiös erfarenhet och moralisk religionskritik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.