Roland Mathieu

universitetslektor , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Roland.Mathieu[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7233
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent, FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.