Janne Lindqvist

Universitetslektor Docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
janne.lindqvist[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2960
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Janne (Jan Erik) Lindqvist, född i Östersund år 1969, är docent och universitetslektor i retorik och FD i litteraturvetenskap.

Han har forskat om retorikens teori och historia – särskilt dess uppkomst som egen disciplin i antikens Grekland. Han har också publicerat studier om svensk 1600- och 1700-talsdikt och om modern offentlig kommunikation i skilda medier.

Han är författare bland annat till Klassisk retorik för vår tid – grundbok på många universitetsutbildningar i retorik i Skandinavien

Akademiska meriter: FD

AKADEMISKA ANSTÄLLNINGAR I URVAL

2010- Universitetslektor, Retorik, Uppsala universitet

2011- Gästlärare, Retorik, Kandidatprogrammet i informationsdesign, Mälardalens högskola

2008-2011 Gästlärare, retorik, Institutionen för Reklam och PR, Stockholms universitet

2005-2010 Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle

2005 Vik Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet

2003-2005 Vik. Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle

2002 Vik. Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

1997-2000 Lärare, retorik, Linköpings universitet, Campus Norrköping

1996-2002 Timanställning som universitetslärare, Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

EXAMINA I URVAL

2002 FD, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

1994 Fil. kand., Litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

Forskningsintressen

Klassisk retorisk teori, med särskilt fokus på sofistisk retorik och Aristoteles Retoriken, klassisk och modern retorisk argumentationsteori, vetenskapsretorik, epideiktisk retorik.

Pågående forskning

Topiker, känslor och argumentationskonst i antik retorikteori

Framväxten av vissa centrala nyckelbegrepp i den retoriska teorin från sofisterna till Aristoteles.

Vetenskapliga artiklar/Bok

Vetenskapsretorikens retorik?

Vetenskaplig artikel

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Janne Lindqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09