Maria Adenfelt

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Maria Adenfelt, PhD in International Business, is an Associated Researcher to the Department of Business Studies at Uppsala University and a Scientist at the Swedish Defence Agency.

Akademiska meriter: ED, docent

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Maria Adenfelt received her PhD in International Business at the Department of Business Studies at Uppsala University in 2003 with a thesis titled “Creating and Sharing Subsidiary Knowledge within Multinational Corporations”. In 2004-2005, she was a Visiting Scholar at Stanford University.

Her research interests include knowledge creation and sharing in multinational corporations, the strategic role of centers of excellence and the management of transnational projects in the MNC. Her research on transnational projects concerns IT, product development and business projects as well as different aspects of project management such as performance, knowledge management, communication and coordination.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.