Stefan Eriksson

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
stefan.eriksson[AT-tecken]crb.uu.se
Telefon:
018-471 6198
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
Rum A11:111b BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Stefan Eriksson arbetar med forskningsetik vid Uppsala universitet. Särskilda intressen utgör hur vetenskapen bör regleras, informerat samtycke och autonomi, samt god forskningssed och publiceringsetik.

Akademiska meriter: Docent/ThD, Associate Professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09