Mikael Stenmark

professor i religionsfilosofi 03 vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi

E-post:
Mikael.Stenmark[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2181
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi. Han undervisar i religionsfilosofi och har i sin forskning intresserat sig i första hand för hur vetenskap och religion (eller tro och vetande) förhåller sig till varandra, hur man kan se på relationen mellan en kristen och en muslimsk föreställningsvärld, samt för frågor om skilda gudsuppfattningar, natur- och människosyner.

Akademiska meriter: TD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.