Jenny Gustafson Backman

Universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
jenny.backman[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 2715
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Ph.D. Candidate in Business Studies

Mina kurser

Biografi

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är ekonomiskt beslutsfattande - speciellt hur känslor påverkar både små och stora beslut. Ett relaterat intresse är hur själva presentationen av ekonomisk information påverkar mänskliga bedömningar och beslut.

Undervisning

Lärare på kursen "Management Analysis and Action"

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.