Mella Köjs

administratör vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

E-post:
mella.kojs[AT-tecken]circus.uu.se
Telefon:
018-471 2703
Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 8 A
753 12 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Nyckelord: circus

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.