Linda Palm

doktorand vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
linda.palm[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 6207
Mobiltelefon:
070-8226602
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om Feedback och Emotioner/Rädsla inom området verksamhetsstyrning/prestationsmätning/Ledarskap.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.