Marcus Lindahl

professor i industriell teknik vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Marcus.Lindahl[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3126
Mobiltelefon:
070-1679243
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.