Magnus Strand

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
magnus.strand[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1242
Mobiltelefon:
073-0703989
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Intresseområden: Kommersiell EU-rätt och civilrätt. Forskar företrädesvis om samspelet mellan nationell rätt och EU-rätt när en EU-rättslig norm åberopas i nationell process, särskilt i civilprocess.

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Biografi

Studierektor handelsrätt, Uppsala universitet, 2016-

Gästprofessor, Europeiska universitetsinstitutet (Florens), 2019-2020

Docent i europarätt, Uppsala universitet, 2018

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2016-

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2015

Juris doktor, Uppsala universitet, 2015

Juris kandidat, Lunds universitet, 2006

Filosofie kandidat, Uppsala universitet, 2006

Ledamot av styrgruppen för Svenska Nätverket för Europarättsforskning 2012-2015

Koordinator för Uppsala universitets deltagande i European Law Moot Court Competition 2008-2012

Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahls kontor i Uppsala 2006 - 2008

Forskning

Nuvarande forskningsprojekt inkluderar:

A Centralisation of Rulemaking in Europe? The Legal and Political Governance of the Financial Market. Som deltagare i det här internationella projektet studerar jag särskilt myndigheternas ansvar och möjligheterna till domstolsprövning av myndighetsbeslut.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.