Matt Greig

Enhetschef vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
matt.greig[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1910
Mobiltelefon:
070-4250389
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Nyckelord: projektledning strategi moveon internationalisering internationalisation strategy analysis benchmarking analys internationell studentrekrytering project management international student recruitment mobilitet erasmus virtual exchange mobility exchange utbyte icm internationalisation at home internationalisering på hemmaplan coil virtuellt utbyte

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Matt Greig
Senast uppdaterad: 2021-03-09