Stojan Arnerstål

postdoktor vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
Stojan.Arnerstal[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7669
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar inom civilrätt, främst immaterial- och kontraktsrätt. Min pågående forskning fokuserar på kontraktsförhållanden kring digitala tjänster och innehåll i digitala medier. Projektet kommer att studera den rådande kontraktuella praxis som tillämpas för digitala tjänster och digitalt innehåll, i syfte att försöka förenkla avtalskonstruktionerna. Projektet pågår under åren 2017–2019.

Utöver min forskning undervisar jag i immaterialrätt och marknadsrätt på grundnivå och avancerad nivå.

Mina kurser

Biografi


Docent i civilrätt (2016), Uppsala universitet

Jur. dr i civilrätt (2014), Uppsala universitet

Jur. mag. i europeisk immaterialrätt (2005), Stockholms universitet

Jur. kand. (2005), Lunds universitet

Forskning

Contractual arrangements in the digital European environment – user generated content and distribution of digital content

Forskningsprojektet fokuserar på kontraktsförhållanden kring nya digitala tjänster och innehåll i digitala medier. Projektet kommer att studera den rådande kontraktuella praxis som tillämpas för digitala tjänster och digitalt innehåll, i syfte att försöka förenkla avtalskonstruktionerna. En förenkling kan möjliggöra en sänkning av inträdeshindret för innovativa företag som vill lansera nya digitala tjänster. Projektet pågår under åren 2017–2019 och finansieras med stöd av medel från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning samt juridiska fakulteten.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.