Isto Huvila

professor vid Institutionen för ABM

E-post:
Isto.Huvila[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 3420
Mobiltelefon:
070-1679470
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM med forskning som inriktar sig i information och knowledge management, informationsarbete, kunskapsorganisation, documentation, och sociala och deltagarinriktade informationspraktiker. Min forskning sträcker sig från kulturarvsinformation och digital humaniora, arkeologisk forskningsdata, arkiv, bibliotek och museer till hälsoinformation och e-hälsa. Läs mer på http://www.istohuvila.se

Akademiska meriter: PD

Nyckelord: digital humanities archaeology museer museums arkiv archives participation e-health informationsarbete arkeologi informationspraktiker bibliotek hälsoinformation e-hälsa digital humaniora information work information practices libraries health information participatory practices archaeological information documentation dokumentation forskningsdata research data paradata paehr medical records patientjournaler

Pågående forskningsprojekt finns på http://www.istohuvila.se/research

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Isto Huvila
Senast uppdaterad: 2021-03-09