Björn Olsen

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Bjorn.Olsen[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5661
Mobiltelefon:
070-2384944
Besöksadress:
Rum 3109 Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Överläkare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Björn Olsen
Senast uppdaterad: 2021-03-09