Andreas Melldahl

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
andreas.melldahl[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
andreas.melldahl[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Melldahl
Senast uppdaterad: 2021-03-09