Solveig Jülich

professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
solveig.julich[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 1573
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Solveig Jülich är professor i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot kulturhistorisk medicinhistoria. Hon disputerade vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet 2002 och var därefter verksam som universitetslektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur samt Tema kultur och samhälle vid samma universitet. Mellan 2006 och 2010 var hon anställd som forskarassistent av Vetenskapsrådet med placering vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet. Hon tillträdde även en anställning som biträdande universitetslektor och befordrades sedan till universitetslektor i idéhistoria. Från 2014 är hon verksam vid Uppsala universitet.

Forsknings- och undervisningsintressen

Medicinsk humaniora

Medicinens och biomedicinens historia

Historiska perspektiv på etik och värdekonflikter i medicinsk forskning

Historiska studier av medicinens visuella och materiella kultur

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

1. ”Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige”, finansierat av Vetenskapsrådet 2015–2020. Mer

2. ”Promoting the contraceptive revolution: The Royal Swedish Academy of Sciences in the age of global overpopulation”, delstudie inom forskningsprogrammet ”Science and modernisation in Sweden: An institutional approach to historising the knowledge society”, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och förlagt till Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, 2013–2017. Mer

3. ”I mediernas ljus: Skärmbildsundersökningen i Sverige 1940–1970”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2011–2014. Mer

4. ”Forskning, reportage eller specialeffekter: Lennart Nilssons visuella hybridpraktiker”, finansierat av Vetenskapsrådet, 2006–2011. Mer

Övriga aktiviteter och uppdrag

Ledamot i styrelsen för Svenska Historiska Föreningen, 2015–. Mer

Ledamot i Nämnden för Svenskt biografiskt lexikon, 2019–. Mer

Medlem i ledningsgruppen för Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, 2017–2020. Mer

Ledamot i styrelsen för Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet, 2015–. Mer

Medlem i redaktionsrådet för skriftserien Mediehistoriskt arkiv, 2014–. Mer

Extern ledamot i Tekniska museets forskningsråd, 2014–2016.

Ledamot i beredningsgruppen för Historiska vetenskaper och arkeologi, Vetenskapsrådet, 2013–2015.

Extern ledamot i Nordiska museets forskningsråd, 2013–2015.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Solveig Jülich
Senast uppdaterad: 2021-03-09