Per-Erik Nilsson

forskare och Föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

E-post:
per-erik.nilsson[AT-tecken]cemfor.uu.se
Telefon:
018-471 2167
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i religionssociologi och forskar på frågor som rör gränslandet mellan sekularism, religion och politik.

Under perioden april-oktober 2021 är jag tjänstledig.

Nyckelord: politics religion political communication secularism discourse analysis nationhood ideology

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09