Marie Ulväng

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Marie.Ulvang[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag heter Marie Ulväng och är i vanliga fall verksam som forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen. Sedan början av året arbetar jag inom projektet Gender and Work (gaw.hist.uu.se) vid Historiska institutionen.

Jag har min grundutbildning i etnologi och konstvetenskap, är utbildad i sömnad och mönsterkonstruktion vid Stockholms Tillskärarakademi och har arbetat som antikvarie med textil inriktning vid Jämtlands läns museum. Den här våren har jag ingen undervisning, men tidigare terminer har jag undervisat i ekonomisk historia, materiell kultur, modevetenskap och textilvetenskap. Mina forskningsintressen är framför allt kläder, textilier och mode, tillverkning och konsumtion samt försörjningsstrategier och genusarbetsdelning under perioden 1770-1930. I avhandlingen Klädekonomi och Klädkultur. Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet (Gidlunds förlag 2012) analyserar jag bevarade och boupptecknade plagg utifrån kunskapen om utbudet av textila varor, rådande modestilar, textilindustrins framväxt, handelns avreglering och undersökningsområdets ekonomiska förutsättningar.

Jag är lokalredaktör för Historisk tidskrift (HT), kassör i Länsforskningsrådet för Uppsala län, suppleant i föreningen Handarbetets Vänner (HV) och kläddomare i Postrodden över Ålands hav.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Huslighet och hälsokonsumtion. Nya varor, nya vanor och förändrade hushållsstrategier i Sverige 1880-1930", Vetenskapsrådet

Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering: konstruktion och realitet”, Handelsbankens forskningsstiftelser

Spices and Stockings: studies of the early modern consumption.
A Nordic/Southern European Comparative approach”, The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS - HS)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.