Klaus Leifer

professor experimentell fysik, ssk analytisk elektronmikroskopi vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Klaus.Leifer[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7942
Mobiltelefon:
070-4250981
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

professor vid Personalorganisationer, TCO-OFR/S; ST inom universitets- och högskoleområdet, 214-01 sektionen vid Uppsala universitet

Mobiltelefon:
070-4250981
Besöksadress:
Thunbergsv. 7 A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.