Joakim Widén

Professor i byggteknik, Docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
joakim.widen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3782
Mobiltelefon:
072-9999401
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Since 2018, I am Full Professor at the Department of Engineering Sciences at Uppsala University and Chair of the Division of Construction Engineering. The research and teaching activities at the division cover the whole span from applied construction engineering to theoretical research on future cities and energy systems. My own research is focused on city-scale modeling of energy resources and energy performance of the built environment.

Akademiska meriter: TeknD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.