Anna-Sara Lind

forskare och biträdande programledare för Impact of Religion vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Mobiltelefon:
070-1679850
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

Mobiltelefon:
070-1679850
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

professor i offentlig rätt, Docent vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Anna-Sara.Lind[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7650
Mobiltelefon:
070-1679850
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Sedan 2011 är hon knuten till Centrum för forskningsetik och bioetik. Lind är bitr. programledare för Impact of Religion-Challenges for Society, Law and Democracy.

Mina kurser

Biografi

f. 1977

Professor i offentlig rätt (1 januari 2018)

Jur. kand (2003)

Jur. dr konstitutionell rätt (nov. 2009)

Universitetslektor i offentlig rätt (feb. 2011)

Docent i offentlig rätt (april 2014)

Bitr. programledare Impact of Religion - challenges for society, law and democracy, maj 2014-

Ansvarig på Juridiska inst. för regeringsuppdraget att utbilda offentligt anställda i mänskliga rättigheter, oktober 2015-2016

Projektledare teologiska fakulteten, jan 2016-

Föreståndare Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, 1 jan 2017-30 juni 2017

Interna uppdrag

Ledamot i fakultetsnämnden 1 juli 2014-

Studierektor för forskningen, 1 juli 2011-31 december 2012

Ordförande i juridiska doktorandrådet HT 2005 - VT 2006. Vice ordförande i juridiska doktorandrådet HT 2004 - VT 2005.

Ledamot av forskningsutskottet vid Juridiska institutionen HT 2004 - VT 2006.

Ledamot i fakultetsnämnden VT 2006

Bitr. handledare för Lars Karlander (konstitutionell rätt), disp.18 maj 2018, juridiska institutionen, UU

Huvudhandledare för Yana Litins'ka (medicinsk rätt), disp. 12 december 2018, juridiska institutionen, UU.

Bitr. handledare för Nicole Pikram, Arisotle University of Thessaloniki, Grekland.

Bitr. handledare för Tim Holappa (offentlig rätt), juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Externa uppdrag

Ledamot Management Team WASP-HS, 2019-

Fakultetsopponent vid Therese Bäckmans disputation, 27 september 2013, Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Fakultetsopponent vid Moa Kindström Dahlins disputation, 5 september 2014, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Ledamot i betygsnämnd vid Stanley Greensteins disputation, 1 juni 2017, Stockholms universitet.

Ledamot i betygsnämnd vid Anne Kjersti Befrings disputation, 29 mars 2019, Universitetet i Oslo.

Redaktör Nordisk socialrättslig tidskrift (2016-)

Ledamot i Migrationsverkets etiska råd (2018-)

Intresseområden

Konstitutionell rätt, offentlig rätt, medicinsk rätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter, folkrätt.

Priser

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter (2016)

Kungliga vetenskapssocietetens Benzeliusbelöning 2010 (för avhandlingen Sociala rättigheter i förändring - en konstitutionellrättslig studie)

Undervisningserfarenhet

Kursföreståndare terminskurs 1/JIK II 2009-2011, vt 2013

Kursföreståndare Information och rätt (IoR) 2009-

Kursföreståndare Makt och rätt, 2012-

Kursföreståndare Medical Law, 2013-

Kursföreståndare Konstitutionell rätt, 2016-

Kursföreståndare Indirekt ledarskap 2009-2011

Terminskurs 1, terminskurs 6 (EU-rätt, socialrätt), terminskurs 4 (straffrätt), Juridisk introduktionskurs med IT-stöd.

Fördjupningskurser: Makt och rätt, Medical Law, Likabehandling och diskriminering, Information och rätt, Mänskliga rättigheter, Democracy and Human Rights, European Labour Law, EU Law and the Internal Market, Internationella organisationer, Comparative Constitutional Law, Rättssociologi, Socialrätt - Individ och system,

Euroculture

Introduction to Swedish Law

Föreläsare på Polishögskolan samt Miljörätt 5 p.

Forskning

Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa)

Finansieras genom det europeiska samarbetet HERA (Humanities in the European Research Area)

Forskargruppen från Sverige består av docent Anna-Sara Lind (Juridiska institutionen, Uppsala), jur. dr Victoria Enkvist (Juridiska institutionen, Uppsala universitet), docent Cecilia Wejryd (Teologiska institutionen, Uppsala universitet) samt professor emeritus Kjell-Åke Modéer (Juridiska institutionen, Lunds universitet). Anna-Sara Lind är ansvarig för den svenska delen i detta projekt som består av forskare från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Tyskland. Totalt fick projektet 1,1 miljoner euro i finansiering. 2016-2019.

Etiska och legala aspekter vid användning av inkapslade hESC deriverade celler för produktion av insulin"

2, 1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projektledare är professorn i biomedicinsk etik Mats G. Hansson och övriga deltagare är Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi, Pär Segerdahl, docent i filosofi, Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, och Bengt Domeij, professor i civilrätt.

Exploring Citizenship

Tillsammans med Jonas Hultin Rosenberg (statsvetenskapliga institutionen), Johan Wejryd (statsvetenskapliga institutionen) och Patricia Mindus (filosofiska institutionen). Projektet pågår 2017-2019.

Mer information på:

http://www.filosofi.uu.se/research/research-projects/exploring-citizenship/?languageId=1#__utma=1.567889321.1503734925.1505808098.1505897575.6&__utmb=1.1.10.1505897575&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1504428210.3.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=66048942

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.