Martha Middlemiss Lé Mon

forskare vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Religionssociologi

E-post:
Martha.Middlemiss[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2171
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
Martha.Middlemiss[AT-tecken]crs.uu.se
Telefon:
018-471 2171
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, plan 2, hus 22
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

föreståndare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Telefon:
018-471 2171
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, plan 2, hus 22
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Forskare i religionssociologi med intresse för civilsamhälle samt religiösa organisationer som aktörer inom välfärdsområdet. Forskare inom programmet The Impact och Religion (http://www.crs.uu.se/Impact_of_religion). Projektkoordinator vid UU Innovation inom projektet SIHSU med syfte att skapa stödstruktur för samverkan och nyttiggörande vid Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde vid Uppsala universitet(http://www.uuinnovation.uu.se/oss/sihsu).

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.