Uwe Zimmermann

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Uwe.Zimmermann[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3117
Mobiltelefon:
070-3270464
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.