Jonas Lindström

forskare vid Historiska institutionen

E-post:
Jonas.Lindstrom[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1559
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Biografi

Min forskning rör det gamla bondesamhället, närmare bestämt de sociala och ekonomiska relationer som präglade livet på landsbygden under tidigmodern tid. I centrum för intresset står frågor om resursfördelning, geografisk och social rörlighet, hushållsstruktur och arbetsdelning.

Min doktorsavhandling, Distribution and Differences (2008), behandlar de ekonomiska och sociala skillnader som fanns mellan bönderna i Björskogs socken i Västmanland under perioden 1620-1820. Utgångspunkten för analysen är den förmögenhetsspridning som framträder i olika typer av skattelängder och i bouppteckningar. Avhandlingen belönades med Westinska priset 2009.

Därefter har jag, i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, forskat om hur de obesuttna - torparna, backstugusittarna m. fl. - försörjde sig under 1600- och tidigt 1700-tal. Jag arbetar också inom projektet Gender and Work.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.