Stefan Nygren

laboratoriechef vid Institutionen för teknikvetenskaper, Myfab Uppsala

E-post:
Stefan.Nygren[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3100
Mobiltelefon:
070-4250803
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.