Stefan Sjöström

professor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
stefan.sjostrom[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 1201
Mobiltelefon:
076-8322940
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Stefan Sjöström är den första innehavaren av lärostolsprofessuren i socialt arbete vid Uppsala Universitet. Hans forskning spänner brett över flera av det sociala arbetes områden. Teoretiskt har han framför allt intresserat sig för perspektiv kring makt och kontroll, i synnerhet på mikronivå. Empiriska specialområden är psykisk ohälsa, tvångsvård, rättsprocesser, sexualiserat våld, samt medierelationer inom offentlig sektor.

Nyckelord: gender and sexuality mental health coercion public relations socialt arbete psykisk ohälsa tvångsvård makt social kontroll mediehantering våldtäkt viktimologi rättsprocesser power

Mina kurser

Biografi

Stefan Sjöström disputerade 1997 vid tema Kommunikation, Linköpings universitet. Sedan dess har han varit universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, haft en forskartjänst vid Luleå tekniska universitet och varit projektledare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Innan han tillträdde professuren i Uppsala var han universitetslektor i sociologi vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Sjöström utnämndes till docent i socialt arbete vid Umeå universitet 2006.

Han har också gjort ettåriga gästforskarvistelser vid dels Auckland University of Technology (Centre for Social Ethics), dels University of Auckland (Department of Sociology).

Installationsföreläsning:
Tvångsvård som kultur- om krockar mellan omtanke, evidens och rättssäkerhet
(populärvetenskaplig, 17 min)

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/439/video/8378

Forskning

Tillsammans med Stina Bergman Blix leder Stefan Sjöström forskargruppen Emotion-Justice-Interaction (EmoJI).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.