Catrin Isaksson

projektassistent vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
catrin.isaksson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6877
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Uppsala universitet, Nordiska språk
752 20 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.