Ernesto Gutiérrez

samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
ernesto.gutierrez[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7151
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Samverkansledare med erfarenhet från både forskning och konsultverksamhet inom organisering och ledning av innovation med fokus på beslutsfattande, strategi och multiprojektverksamhet. Teknologi doktor från KTH med avhandlingen ”Utvärdering och urval av idéer och projekt inom produktutveckling”, MBA, och civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ernesto Gutiérrez
Senast uppdaterad: 2021-03-09