Camilla Dann

administratör vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
camilla.dann[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3794
Mobiltelefon:
070-1679846
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Administratör för Forskarskolan i kompetensutveckling för neutronspridning
Assistent till Kristina Edström
Ansvarig för diarieföring & arkivering
Hjälpa till med eventplanering
Sekreterare till institutionsstyrelsen

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.