Elina Nilsson

doktorand vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
elina.nilsson[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Doktorand vid Centrum för genusvetenskap sedan vårterminen 2017.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag kopplingarna mellan det globala och det intima med fokus på transnationallet kommersiellt surrogatmödraskap i Thailand.
Under 2018 och 2019 pågår datainsamling i Thailand då jag intervjuar kvinnor om deras erfarenheter av att agera surrogatmamma.

Jag är även administratör inom forskningsprogrammet Nordic Centre of Excellence on Women in Technology-Driven Careers (Nordwit).

Nyckelord: commercial surrogacy migration intimate labour reproduction

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.