Hampus Östh Gustafsson

doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
hampus.osthgustafsson[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan 2015.

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik under 1900-talet.

Gästdoktorand vid Faculty of English, University of Oxford ( VT 2017).

Masterexamen i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (2014). Även examina inom historia och litteraturvetenskap.

Utbytesstudier vid University of Manchester (VT 2011).

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur humanioras legitimitet förändrats under 1900-talet i ett kunskapspolitiskt sammanhang. Under de senaste decennierna har talet om humanioras "kris" varit vanligt förekommande, men ofta vagt och ibland ganska onyanserat. Ett särskilt uppmärksammat argument för att humaniora behövs riktar in sig på dess viktiga roll i att utbilda demokratiskt kompetenta medborgare. Studerar man hur kopplingen mellan humaniora och demokrati har uppfattats över en längre tidsperiod ter sig sambandet inte lika självklart. Med min studie vill jag historisera synen på humanioras förhållande till demokrati, vilket bidrar till att nyansera dagens intensiva debatter om humanioras betydelse och legitimitet. Genom att utgå från kunskapspolitiska debatter från 1930- till 1970-talet uppmärksammar jag hur humaniora över tid har passats in i olika vetenskapliga "legitimitetsregimer". Med hjälp av ett förväntningssociologiskt perspektiv vill jag synliggöra hur olika aktörer genom legitimerande berättelser har försökt att tillskriva humaniora en viss samhällsroll. Förhoppningsvis kan detta även bidra med nya perspektiv på hur vetenskap har legitimerats i moderna kunskapssamhällen mer generellt.

Mina forskningsintressen är alltså centrerade kring vetenskapens sociala legitimitet, med fokus på humaniora. Tidigare har jag ägnat mig åt historietänkandets och historieskrivningens historia under framför allt tidigt 1900-tal i anslutning till vad som brukar benämnas ”historismens kris”. Jag har även intresserat mig för universitetets idéhistoria, men också de utmaningar som erfarenheterna av andra världskriget och Förintelsen har inneburit för kulturen (särskilt litteraturen).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hampus Östh Gustafsson