Ingela Sölvell

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
ingela.solvell[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1368
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingela Sölvell
Senast uppdaterad: 2021-03-09