Marcus Mohall

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Marcus.Mohall[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2533
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Tillgång till kollektivtrafik är för många en förutsättning för att kunna röra sig i staden, men frågan om hur kollektivtrafiksystem ska planeras och finansieras för att uppnå det syftet är ofta föremål för politiska konflikter. Min avhandling undersöker genom en studie av kollektivtrafikpolitik i Atlanta (Georgia, USA) de politiska och ekonomiska processer som formar möjligheterna att utforma kollektivtrafiksystem på ett sådant sätt att invånare kan tillgodose sina grundläggande transportbehov.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.