Marcus Mohall

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Marcus.Mohall[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2533
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min avhandling undersöker de politiska och ekonomiska processer som formar hur kollektivtrafiksystem planeras och organiseras, särskilt i relation till konflikter om hur stadsinvånares grundläggande transportbehov ska tillgodoses.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.