Håkan Kullvén

Universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
hakan.kullven[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3107
Mobiltelefon:
073-5004580
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

E-post:
hakan.kullven[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-5004580
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Lektor vid avdelningen för Industriell teknik vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt: Rum 4209A vid Ångströmslaboratoriet

Kursansvarig för:

1TE743 Industriell ekonomi

1TE674 Entreprenörskolan: Ekonomisk styrning i entreprenöriella företag

Akademiska meriter: ED, Excellent lärare

Mina kurser

Biografi

2014- Lektor vid Uppsala Universitet

2001-2014 Lektor vid KTH

1997-2001 Lektor vid Södertörns högskola

1995-1997 Lektor vid Högskolan i Karlstad

1985-1995 Adjunkt vid Högskolan i Karlstad

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.