Isak Öhrlund

Postdoktor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
isak.ohrlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7722
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag studerar människors elanvändning, hur denna påverkas av ny teknik samt kan formas med marknadsbaserade styrmedel så som tidsdifferentierad prissättning, återkoppling och andra mjuka styrsignaler. Syftet är att finna sätt att minska energisystemets miljöpåverkan. Utöver mitt nuvarande fokus har jag ett brett intresse för hur vi med styrmedel, samhällsstruktur och teknik kan facilitera levnadssätt som inte belastar miljön i samma utsträckning som idag.

Nyckelord: sustainable development hållbar utveckling efterfrågeflexibilitet smarta elnät styrmedel demand side response demand side management energy use

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Isak Öhrlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09