Ocean Cheung

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Ocean.Cheung[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3279
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: porous materials inorganic chemistry water treatment gas separation sol-gel synthesis functional materials drug delivery

Mina kurser

Biografi

MChem (University of Warwick, UK), 2009

PhD (Stockholm University, Sweden), 2014

Forskning

I lead materials development research at the Division of Nanotechnology and Functional Materials.

Current research interests include:

- Synthesis and development of novel inorganic porous materials
- Environmental applications of porous materials
- Medical and bio-related applications of inorganic carbonates

Full publications list:

https://scholar.google.se/citations?hl=en&user=TIu5VwwAAAAJ

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.