Thomas Karlsohn

professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
thomas.karlsohn[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 7287
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Thomas Karlsohn är professor i idé- och lärdomshistoria. Han är studierektor för institutionens forskarutbildning. Karlsohns forskningsintressen rör i första hand utbildningshistoria och sekularisering. Han har även intresserat sig för filosofihistoria (främst hermeneutiken, romantiken och den tyska idealismen) samt för bildnings- och kanonbegreppen. Hans forskning har belönats med priser vid flera tillfällen.

Karlsohn är ledamot av fakultetsnämnden för Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Han är lärosätets representant i tankesmedjan Humtank och ingår i ledningsgruppen för forskningsnätverket HERO (Higher Education as a Research Object). Karlsohn är styrelseledamot i Professionsförbundet. Han är vidare arbetande ledamot i Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU), styrelseledamot i Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala samt styrelseledamot i Anders Karitz stiftelse. Han tillhör därtill redaktionsrådet för Lychos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria och sitter i redaktionen för tidskriften Arche. Karlsohn verkar även som kulturskribent och översättare.

Thomas Karlsohn disputerade 2005 vid Göteborgs universitet. Han var under perioden 2006-2007 postdok vid samma lärosäte samt forskarassistent finansierad av Vetenskapsrådet mellan 2008 och 2011. Karlsohn antogs som docent år 2010. Han anställdes som lektor vid Uppsala universitet 2014 och utnämndes till professor år 2019.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Karlsohn