Michal Budryk

doktorand vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
michal.budryk[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1618
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i företagsekonomi, verksam inom forskningsgrupper för entreprenörskap och internationellt företagande. Medlem i Stockholm-Uppsala Business School (SUBS) samt Nordic Research School of International Business (Nord-IB).

Mina kurser

Biografi

Michal Budryks forskningsintressen är koncentrerade på två huvudområden: entreprenörskap och internationellt företagande. Inom entreprenörskap studerar han företagsentreprenörskap (corporate entrepreneurship) och intraprenörskap och hans fokus ligger främst på utveckling av företagens interna åtagande i förhållande till moderföretagens huvudverksamhet. Han är också intresserad av hur entreprenörer säkerställer finansering till sina projekt och särskilt hur de gestaltar sina idéer inför olika intressenter.

Inom internationellt företagande granskar han strategiska och organisatoriska reaktioner på problemen som multinationella företag stöter på i den globaliserade ekonomin. Här ligger hans fokus på de problem som uppstår på tillväxtmarknaderna.

Michal Budryk undervisar i masterprogrammet i företagende och ledning med inriktning i entreprenörskap som ges av Företagsekonomiska institutionen. Han är även verksam vid Entrepreneurship Lab. Tidigare studerade han vid Högskolan i Jönköping, Universitetet i Siegen samt Jagellonska universitetet i Krakow.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.