Maria Björkman

Koordinator vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
maria.bjorkman[AT-tecken]idehist.uu.se
Mobiltelefon:
073-8252232
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är verksam som medicinhistoriker. Sedan min disputation 2011 har jag forskat om framväxten av genetisk rådgivning/vägledning i Sverige, utforskat tyskvänliga läkare/forskare mellankrigstiden, samt undersökt aspekter av 1920-talets urologi. Under 2018 utforskar jag mediebilden av den svenska neurosedynkatastrofen, inom programmet Medicine at the borders of Life, se http://www.medicalborders.se

År 2006-2011 skrev jag min avhandling, Den anfrätta stammen. Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963 (Lund: Arkiv förlag, 2011), om en svensk ärftlighetsforskare och eugeniker, Nils von Hofsten (1881-1967) och hans sociala nätverk av forskare och ämbetsmän som var intresserade av den tidiga genetiken. Avhandlingen behandlar det stora inflytande som von Hofsten och hans nätverk hade på lanseringen av eugenisk expertis, steriliseringslagstiftning och utveckling av praxis, samt konsekvenserna av detta inflytande.

Under perioden 2011-2012 arbetade jag med att inventera laboratorieassistenters historia i forskningsprojekt knutna dels till Karolinska Institutet, dels till Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Detta resulterade bland annat i skriften: Karolinska Institutet tar en anamnes på: Från Dagmars byrålåda till KI - den långa resan från Laborantskola till dagens biomedicinska analytikerprogram.

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia, och gick min forskarutbildning på den tvärvetenskapliga institutionen Tema teknik och social förändring i Linköping.

Min undervisning har främst koncentrerat sig till teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, samt kurser inom ramen för STS-studier (Science, Technology, and Society).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Björkman
Senast uppdaterad: 2021-03-09