Tom Mels

universitetslektor docent vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
tom.mels[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 83510498-108351
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Universitetlektor och docent i kulturgeografi med forsking som eftersträvar kritiskt reflexiv kunskap om makt, rättvisefrågor och diskurser kring natur och landskap. Programsamordnare Kandidatprogram i samhällsplanering vid Campus Gotland. Nuvarande forskningsintressen berör bl.a. modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950 samt planeringskritik och vindkraft. Undervisar på flera kurser om planering, resurser, globalisering, landskap och miljörättvisa.

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade vid Lunds Universitet 1999, och arbetade därefter som universitetslektor vid Lunds Universitet och Malmö Högskola (1999-2000), Högskolan i Kalmar/ Linnéuniversitetet (2000-2009), samt vid Högskolan på Gotland (2009-2013). Jag var även postdoc vid University College Dublin (2001-2002) och gästlektor vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet 2009-2012. 2009 blev jag utsedd till docent i kulturgeografi vid Lunds Universitet.

Min forsking eftersträvar kritiskt reflexiv kunskap ("connaissance" snarare än "savoir") om makt, rättvisefrågor och diskurser kring natur och landskap. Nuvarande forskningsintressen berör bl.a. modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950 samt planeringskritik och vindkraft. För närvarande undervisar jag även på flera kurser om resurser, planering, globalisering och miljörättvisa, vilket ger en direkt länk till mina forskningsintressen. Jag har också under många år engagerat mig i nationella forskarkurser med landskap som huvudtema.

Min forskning har bl.a. publicerats i tidskrifter som Antipode, Cultural Geographies, Environment and Planning D: Society and Space, Landscape Research, Journal of Historical Geography och Geografiska Annaler. Jag är en av redaktörerna för Landscape Research (Routledge) samt arbetar på redaktörsrådet (editorial board) för Cultural Geographies (Sage).

Forskning

Incomplete list of publications:

Mels, Tom (2012) ‘Nationalparker, kapitalisme, og natursyn i Sverige’. In Keld Buciek (ed) Kritiske poerspektiver på national- og naturparker Frydenlund, Frederiksberg.

Mels, Tom and Mitchell, Don (2012) ‘Landscape and Justice’. In James Duncan, Nuala Johnson, Richard Schein (eds) A Companion to Cultural Geography. Blackwell, Oxford.

Mels, Tom (2012) ‘Emplacing landscape in Sweden’. In Bruns, Franke, Kühne (eds) Landschaften: Theorie, Praxis und Internationale Bezüge. Oceano-Verlag, Schwerin.

Mels, Tom (2013) ’Globalism, particularism and the greening of neoliberal energy landscapes’. In Bradley, Karin Green Utopianism: practices and perspectives. Taylor and Francis/Routledge, New York. 165-179.

Mels, Tom & Germundsson, Tomas (eds. 2013) Figures in the revolutionary landscape: an introduction Geografiska Annaler B: Human Geography 94:3

Germundsson, Tomas & Mels, Tom (eds. 2013) Theme issue Revolutionary Landscapes Geografiska Annaler B: Human Geography 94:3

Mels, Tom (2014) Primitive accumulation and the production of abstract space: 19th-century mire reclamation on Gotland Antipode 46:4 1113-1133

Mitchell, Don & Mels, Tom (2015) ’From Gotland to Youngstown: The Indissoluble Link between Landscape and Justice’. In M. Elen Deming Finding Center: Studies in Landscape and Values. Louisiana State University Press, Baton Rouge, LA. 230-255.

Mels, Tom (2015) ‘Environmental discourse’. In Richardsson, Dough et al. (eds) The International Encyclopedia of Geography, Wiley-Blackwell and the Association of American Geographers.

Mels, Tom (2016) The trouble with representation: Landscape and Environmental Justice', Landscape Research 41:4, 417-424.

Mels, Tom (2017) ‘Existentialism’. In Douglas Richardson, Noel Castree, Michael F. Goodchild, Audrey Kobayashi, Weidong Liu, and Richard A. Marston Richardsson (eds) The International Encyclopedia of Geography, Wiley-Blackwell and the Association of American Geographers. 6 pages.

Mels, Tom (2018) ’Rumsliga metoder’. In Svanqvist, Yvonne & Martin Gustafsson (red.) Metod Guide för historiska studier (Lund, Studentlitteratur,) 275-304.

Olwig, Kenneth R. & Tom Mels (2018) ’Ideology.’ In Kitchin, Rob & Nigel Thrift (eds) International Encyclopedia of Human Geography, second edition.

Mels, Tom (2018) ‘Landscape Interpretation.’ In Warf, Barney (ed) Oxford Bibliographies in Geography. New York: Oxford University Press.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.