Johanna Feiff

administratör vid Institutionen för informatik och media

E-post:
johanna.feiff[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 5156
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar med löpande ekonomiadministration samt budget och bokslut för UPPMAX, UPMARC och Programkontoret för Internet of Things, IoT.

Jag arbetar även med den ekonomiska redovisingen för ett ERC-projekt som heter TissueMaps.

Föräldraledig 180427- prel. 191001

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.